Nieuws uit de werkgroep

Op deze pagina leest u het laatste nieuws uit de Werkgroep PA van de KVMO.

 
Mei 2020

Hoewel de KVMO niet weet op welke wijze de maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus ná 1 september er uit gaan zien, is het zeer aannemelijk dat de 1,5 meter afstand en het voorkomen van grote groepen mensen bij elkaar nog steeds van kracht blijven.

Daarom heeft het hoofdbestuurvan de KVMO besloten het Maritiem Evenement van woensdag 2 september 2020 niet door te laten gaan. Wij betreuren deze beslissing maar vragen uw begrip.

Over het door laten gaan van de 64-jarigendag, die gepland staat voor woensdag 14 oktober 2020 in Amsterdam, wordt in juni een nadere beslissing genomen. Het programma zal, als de dag doorgaat, wel aangepast worden. Zodat we aan geldende maatregelen kunnen blijven voldoen.Februari 2020
  • De datum voor het Maritiem Evenement is bekend en vindt plaats op 2 september 2020, details kunt u t.z.t. in o.a. het Marineblad lezen.
  • Voor de 64-jarigendag is de datum ook al bekend en deze is vastgelegd op 14 oktober 2020.
  • Voor de volgende KVMO-Veteranendag is de werkgroep op zoek naar een actief dienende veteraan die de sub-werkgroep KVMO Veteranendag wil ondersteunen.
  • De werkgroep heeft zich in de afgelopen maanden gebogen over vraagstukken m.b.t. veteranenstatus en heeft het hoofdbestuur hierover geadviseerd.
  • Voorts heeft de werkgroep het hoofdbestuur ondersteund bij de discussies en acties mb.t. de nieuwe pensioenregeling.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04